ΠΜΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

"ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017
Επιστημονική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ"

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2017
2-3 Φεβρουαρίου 2017
Ημερίδα με θέμα "Το Χρέος στην Παγκόσμια, την Ευρωπαϊκή και την Εθνική του Διάσταση"

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ"

Τετάρτη 1/2/2017