ΠΜΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

"ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017
Επιστημονική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ"

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2017
2-3 Φεβρουαρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ"

Τετάρτη 1/2/2017