ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Λόγος και Μέλος από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος
Λόγος και Μέλος από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος

Δευτέρα 3 Απριλίου, 7.00 μμ
Ψάλλει χορός ψαλτών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ῾῾Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη῾῾, υπό την χοραρχία του φοιτητή του Προγράμματος και πρωτοψάλτου κ. Ιωάννου Χρήστου.
Ιερός Πανεπιστημιακός Ναός «Καπνικαρέα» Ελεύθερη Είσοδος πληροφορίες: music.uoa.gr