ΠΜΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. και από Συνεργαζόμενους Διδάσκοντες.