ΠΜΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

  • Γρηγόριος Αναστασίου, Δρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας